Wyszukiwarka

 

 MAR-FOUR


Mar-Four - Dystrybutor aparatury medycznej, laboratoryjnej - Histopatologia aparatura

Firma Mar-Four jest liczącym się dystrybutorem sprzętu, aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Wyspecjalizowana oferta, zawierająca ponad 6000 produktów (m.in. pełna oferta szkła laboratoryjnego, wyrobów z plastiku oraz odczynników) sprawia, że naszymi potencjalnymi klientami mogą być wszystkie jednostki posiadające laboratoria z branży medycznej, przemysłowej, ochrony środowiska oraz laboratoria naukowo-badawcze.

Mar-Four oferuje artykuły dla laboratoriów analitycznych, szpitali, gabinetów ginekologicznych i histopatologicznych, placówek naukowych i badawczych, producentów artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetyków oraz szkół wyższych.  

Są to m. in. artykuły z działu histopatologia:

- histopatologia aparatura,
- histopatologia odczynniki - barwienie hematoksyliną i eozyną.

Jak również następujący sprzęt:

- mikrotom,

- zatapiarka,

- procesor tkankowy. OFERTA


 

OFERTA SPECJAlNA DLA WETERYNARII
 oferta dla weterynarii
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą promocyjną obowiązującą do 31 maja 2018 roku. Pobierz ofertę...


OFERTA DLA CYTOLOGÓW

   Mar-Four - Cellspin - Cytologia

  W celu zapewnienia pełnej oferty dla cytologii
Mar-Four
 rozpoczął współpracę z firmą Cellspin Diagnostics, dostawcą najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Czytaj więcej...

 

CYTOLOGIA PŁYNNA - LBC

Mar-Four - Histopatologia, cytologia, laboratorium - Cytologia płynna

Zapraszamy do zapoznania się z techniką umożliwiającą przygotowywanie cienkowarstwowych preparatów cytologicznych. Czytaj więcej...

 

CYTOWIRÓWKI CELLSPIN

   Mar-Four - Histopatologia aparatura - Wirówki do prac laboratoryjnych - Cellspin-II-closed-full 

Jedna wirówka - wiele zastosowań. 
Czytaj więcej...

 

 

 

 WAŻNA INFORMACJA  


DOFINANSOWANIE DLA ZAKŁADÓW PATOMORFOLOGII

Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs dedykowany chorobom nowotworowym dla projektów realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs dotyczy:
- wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym
oraz
- wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.

 NOWOŚCI

SYSTEM PRESTO 
Mar-Four - Histopatologia - histopatologia aparatura - zatapiarka - procesor tkankowy - Diagnostyka śródoperacyjna - System presto
 
 Nowa metoda opracowania i standaryzacji materiałów tkankowych w diagnostyce środoperacyjnej - SYSTEM PRESTO.

EXAKTMar-Four - Exakt - Precyzyjne cięcie oraz przygotowanie preparatów mikroskopowych
Obróbka preparatów kostnych bez odwapniania? Połączenie implantów z tkanką kostną pod mikroskopem? TERAZ JEST TO MOŻLIWE! Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami do prezyzyjnego cięcia oraz przygotowywania preparatów mikroskopowych z dowolnego materiału. Czytaj więcej...

 
 AKTUALNOŚCI


XX JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓWMar-Four - Histopatologia - Cytologia - ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW
W dniach 2-4.06.2016 r. firma Mar-Four wzięła udział w XX Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów pod nazwą "PATOMORFOLOGIA - OD MAKROSKOPII DO GENU".Ulotka kongresowa Mar-Four - Histopatologia aparatura, histopatologia odczynniki, zatapiarka, mikrotom
Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy nowości, jakie pojawiły się ostatnio w naszej ofercie, a o których przeczytać można w ulotce informacyjnej. Zobacz ulotkę...

FORMALINA -
MIESZANINA RAKOTWÓRCZA
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 605/2014 od dnia 01 stycznia 2016r. formaldehyd klasyfikowany jest jako substancja rakotwórcza kategorii 1B. W związku z powyższym wykorzystywanie formaliny wiąże się z koniecznością przestrzegania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890). Wiąże się to między innymi z koniecznością maksymalnego ograniczania poziomu narażenia pracowników na kontakt z substancjami objętymi rozporządzeniem oraz koniecznością przeprowadzania częstszych pomiarów stężenia tych substancji w środowisku pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas pracy z formaliną. Czytaj więcej...

KATALOG HISTOPATOLOGIA CYTOLOGIA

CZERWIEC 2017

 

  Celem uzyskania katalogu "Histopatologia Cytologia - Czerwiec 2017". zapraszamy do kontaktu.